Subprogramul “Investiții în turism” al Ministerului Integrării Europene

În cadrul Târgului de Investiții în Turism, desfășurat la Teatrul Național din București, în zilele de 27 și 28 septembrie 2004, Ministerul Integrării Europene a prezentat celor interesați subprogramul “Investiții în Turism”, al cărui obiectiv general este îmbunătățirea infrastructurii de cazare și a calității serviciilor din stațiunile turistice din România, în vederea dezvoltării economice a acestora. Acest subprogram se adresează societăților comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, înființate înainte de 31 decembrie 2003, și care au ca obiect de activitate turismul.

Domeniile vizate de acest subprogram sunt stațiunile turistice de interes național și local, iar bugetul alocat este de 399,9 miliarde de lei.

Sprijinul financiar nerambursabil aferent unui proiect poate avea valori cuprinse între 1 miliard și 4 miliarde de lei. Finanțarea nerambursabilă nu poate depăși 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, iar diferența trebuie să fie finanțată din sursele solicitantului.

Acest subprogram, care se încheie la 31 decembrie 2005, finanțează modernizarea/reabilitarea sau dotarea activelor corporale care constituie infrastructura turistică/spa/tratament/loc de agrement pe care solicitantul o deține.

Cererile de finanțare nerambursabilă și documentele suplimentare se trimit prin poștă cu confirmare de primire sau se depun la Ministerul Integrării Europene, Str. Libertatii, nr. 12, sector 5, București, sau la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională din aria teritorială de implementare a proiectelor respective.

Pentru detalii privind pașii de urmat în cazul solicitării ajutorului financiar nerambursabil.